Nordmedic

Zajmujemy się rehabilitacją domową w ramach kontraktu z NFZ. Posiadamy własną kadrę rehabilitantów odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w sprzęt do ćwiczeń oraz fizykoterapii (laseroterapia, elektroterapia). Jesteśmy w stanie dojechać do każdego pacjenta na terenie naszego województwa i zapewnić do 80 dni zabiegowych (5 zabiegów dziennie) w ciągu roku refundowanych przez NFZ. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na rehabilitację w warunkach domowych.

Rehabilitacją domową ramach NFZ mogą zostać objęci pacjenci z następującymi schorzeniami:

– chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
– urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego
– uszkodzenia mózgu;
– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa;
– uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
oraz osoby w stanie wegetatywnym.