Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Czystość na obiekcie

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów.

Uzdatnienie wody basenowej  oraz czystość pomieszczeń w obiekcie.

Czysta woda  jest podstawowym warunkiem udanej i bezpiecznej dla zdrowia kąpieli
w basenach naszego kompleksu. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa  Rozwoju, we wszystkich nieckach basenowych w AQUA Centrum w Kościerzynie
w całodobowej eksploatacji basenów prowadzona jest dezynfekcja chlorem. Chlor stosowany jest do zapobiegawczej dezynfekcji wody, czyli natychmiastowego zabijania mikroorganizmów (również chorobotwórczych), które mogą dostawać się do wody wraz
z korzystającymi z niej użytkownikami. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia chloru
w nieckach basenowych gwarantuje naszym gościom bezpieczeństwo sanitarne wody
i eliminuje ryzyko groźnych dla zdrowia infekcji.

Obowiązujące przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, szczegółowo określają dopuszczalne zawartości chloru wolnego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju niecki. W niecce sportowej i nurkowej minimalne stężenie chloru wolnego wynosi 0,3 miligrama w litrze wody. Maksymalne stężenie to 0,6 mg/l . W niecce rekreacyjnej, brodziku oraz w wannach jacuzzi z funkcjami atrakcji wodnych wymagana zawartość chloru wolnego jest większa i powinna się mieścić w zakresie od 0,7 do 1,0 mg/l. Dopuszcza się też np.
w przypadku dużej frekwencji krótkotrwałe zwiększenie stężenia chloru wolnego nawet do poziomu 3,0 mg/l.

Stan wody basenowej jest regularnie badany, a aktualne wyniki badań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych publikowane są na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w hali basenowej oraz na naszej stronie internetowej i są potwierdzeniem zgodności jakości wody
z parametrami zawartymi w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Nasz kompleks posiada sterowany elektronicznie, wysokiej jakości system uzdatniania wody basenowej. Aktualne dawki dozowania chloru obliczane są przez komputer (MSR) na podstawie sygnału z sond pomiarowych, stale kontrolujących zawartość tej substancji
w wodzie. Automatyka utrzymuje zadane stężenia chloru poprzez ciągłe regulowanie dozowania w zależności od bieżącego zużycia.

Ponadto nasi pracownicy techniczni zajmujący się technologią uzdatniania wody basenowej codziennie monitorują parametry tej wody (temperaturę, chlor wolny, chlor związany, pH oraz  redox  zgodnie z zapisami cyt. wyżej Rozporządzenia.

Dodatkowo obieg niecki sportowej i nurkowej oraz niecki rekreacyjnej i brodzika jest wyposażony w lampy UV, które są idealnym uzupełnieniem dezynfekcji wody basenowej. Poza działaniem bakteriobójczym, lampy te wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu chloru związanego w wodzie, co z kolei pozwala na obniżenie ilości związków chemicznych dodawanych do dezynfekcji końcowej. Zmniejsza też ryzyko wywoływania możliwych alergii.

Woda we wszystkich obiegach basenowych jest też nieustannie filtrowana przez złoża węgla aktywnego i piaskowego. Każdy z obiegów posiada niezależny automatyczny układ pomiaru jakości wody basenowej (MSR), zapewniający uzyskanie jakości zgodnie z wymaganiami cyt. wyżej Rozporządzenia. Dodatkowo woda znajdująca się w nieckach basenowych jest uzupełniana świeżą wodą w ilości nie mniejszej niż 30 litrów na osobę w ciągu doby. Liczba osób korzystających z naszego kompleksu powoduje, że woda w nieckach basenowych jest wymieniana całkowicie w basenie rekreacyjnym w okresie 1 miesiąca, a basenie sportowym w okresie 2 do 3 miesięcy. Natomiast w wannach jacuzzi woda jest wymieniana co drugi dzień.

Każdy użytkownik basenu wprowadza do wody pewną ilość zanieczyszczeń, takich jak bakterie, pot, kurz oraz kosmetyki. Dlatego w trosce o zdrowie i higienę osób korzystających
z hali basenowej wszystkie osoby przed wejściem do basenu zobowiązane są do umycia całego ciała mydłem w płynie i spłukania wodą z natrysków. Skorzystanie z umycia ciała przed wejściem do basenu pozwala znacząco, nawet do 90% ograniczyć ilość tych substancji, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie wody i łatwiejsze jej uzdatnianie. Warto też   wspomnieć, że charakterystyczny zapach panujący w hali basenowej nie pochodzi bezpośrednio od chloru tylko od związków chemicznych nazywanych chloraminami. Te  substancje powstają w wodzie basenowej w wyniku reakcji chloru ze składnikami potu człowieka. Dlatego dokładne umycie ciała pod prysznicem pozwala znacząco poprawić komfort korzystania z pływalni zarówno sobie, jak i innym użytkownikom.

Codziennie po zamknięciu kompleksu serwis sprzątający przystępuje do czyszczenia, mycia
i dezynfekcji powierzchni plaży basenowej, posadzek w szatniach indywidualnych i strefie saun, w pomieszczeniach natrysków oraz toaletach zgodnie z „Planem higieny” opracowanym  dla naszego obiektu. Preparaty dezynfekcyjne posiadają szerokie spektrum działania na wirusy, bakterie, grzyby oraz prątki gruźlicy. W  szatniach grupowych powyższe czynności są wykonywane  po wyjściu grupy szkolnej lub zorganizowanej.

Po zamknięciu kompleksu odbywa się również czyszczenie niecek basenowych za pomocą odkurzacza ręcznego oraz wodnego, który samoczynnie porusza się po dnie i ścianach niecek basenowych.

Każdego dnia przed otwarciem kompleksu służba ratownicza dokonuje dokładnego sprawdzenia wszystkich niecek basenowych, atrakcji wodnych, zjeżdżalni oraz innych urządzeń znajdujących się w hali basenowej pod katem ich czystości, sprawności i bezpiecznego ich użytkowania.

Stosowanie tych wszystkich, wyżej opisanych rozwiązań stanowi ogromną siłę wirusobójczą
i bakteriobójczą oraz gwarantuje, iż podczas pobytu w  kompleksie nasi gości są całkowicie bezpieczni.

 

Od dnia 25.03.2014 r. informacje o jakości wody basenowej „AQUA Centrum” dostępne są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Link: http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/jakosc-wody-w-basenach