Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Czystość na obiekcie

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów.

Woda w basenie jest nieustannie filtrowana przez złoże węgla aktywnego i piasku kwarcowego oraz poddana bieżącej dezynfekcji przez naświetlanie promieniami UV i proces chlorowania. Naświetlanie nowoczesnymi lampami UV firmy Siemens poprawia jakość wody, powoduje rozpad związków chemicznych niepożądanych w wodzie basenowej i jej dezynfekcję. Każdy z basenów posiada niezależny automatyczny układ pomiaru jakości wody basenowej, zapewniający uzyskanie jakości wody zgodnie z wymaganiami polskich przepisów sanitarnych i normy DIN 19643. Woda jest badana raz w miesiącu przez  Sanepid. Ponadto codziennie woda znajdująca się w nieckach basenowych jest uzupełniana wodą wodociągową w ilości 30 litrów na osobę w ciągu doby. Liczba osób korzystających z naszego obiektu powoduje, że woda w nieckach basenowych jest wymieniana całkowicie w okresie 1 – 3 miesięcy.

W trosce o zdrowie i higienę osób korzystających z hali basenowej wszystkie osoby przed wejściem do basenu zobowiązane są do skorzystania z natrysków wyposażonych również w dozowniki z mydłem. Poza tym, w celu wyeliminowania zagrożenia jakim jest zakażenie grzybicą, każdy wychodzący z hali basenowej może zdezynfekować stopy w specjalnych urządzeniach do spryskiwania stóp znajdujących się w szatniach indywidualnych i grupowych.

Codziennie po zamknięciu obiektu serwis sprzątający przystępuje do czyszczenia, mycia i dezynfekcji posadzek i ścian szatni indywidualnych, holi, natrysków oraz plaż wokół niecek basenowych. Środki dezynfekcyjne posiadają szerokie spektrum działania na wirusy i bakterie. Te same czynności są wykonywane w strefie szatni grupowych po wyjściu grup szkolnych i zorganizowanych. Również codziennie w nocy odbywa się czyszczenie dna niecek basenowych za pomocą specjalnego odkurzacza wodnego, który samoczynnie porusza się po dnie basenu.

Każdego ranka przed otwarciem obiektu, a także po zakończeniu pracy, ratownicy dokładnie sprawdzają wszystkie niecki basenowe, atrakcje wodne, zjeżdżalnie oraz inne urządzenia zainstalowane w pływalni pod kątem ich czystości i bezpieczeństwa dla klientów.

Badanie jakości wody odbywa się codziennie (przed otwarciem obiektu, w południe oraz po południu) za pomocą fotometru, który pozwala na ustalenie poziomu chloru wolnego i związanego w nieckach basenu sportowego, dla płetwonurków, rekreacyjnego i w wannach jacuzzi. Wyniki są każdorazowo zapisywane w Dzienniku Pracy Pływalni, który prowadzi konserwator. Poza tym parametry jakości wody basenowej są monitorowane przez całą dobę na przyrządach MSR dla każdego z trzech obiegów wody. Parametry te są zapisywane na specjalnych kartach odczytu co godzinę w godzinach otwarcia obiektu i co dwie godziny w nocy.

Środki do uzdatniania wody basenowej zapewniają odpowiednie właściwości fizykochemiczne wody, a stosowane środki czystości właściwą ochronę bakteriologiczną.

Wszystkie w/w czynności wykonywane są zgodnie z opracowanym „Planem Higieny” w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z naszego obiektu.

 

Od dnia 25.03.2014 r. informacje o jakości wody basenowej „AQUA Centrum” dostępne są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Link: http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/jakosc-wody-w-basenach