/ by /   Aktualności / 0 comments

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ SIATKÓWKI KOBIET

 1. CEL TURNIEJU
 • Popularyzacja plażowej piłki siatkowej jako formy rekreacji ruchowej, zachęcenie mieszkańców Powiatu Kościerskiego do spędzenia aktywnie czasu wolnego poprzez zabawę i rywalizację, wyłonienie najlepszej drużyny w plażowej piłce siatkowej kobiet.

 

 1. ORGANIZATOR

Beata Siedlecka/ Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Centrum.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
 • Boisko przy Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Centrum, Kościerzyna – 08.2022r.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 • zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie – pod nr 534 586 600
 • o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
 • LICZBA MIESC OGRANICZONA DO 8
 • zgłoszenia będą przyjmowane do dnia: 12.08.2022 r.
 • weryfikacja drużyn, losowanie od godz. 9:00
 • rozpoczęcie turnieju bezpośrednio po losowaniu.

 

 

 1. UCZESTNICTWO
 • w zawodach mogą startować czynni zawodnicy, muszą jednak pamiętać o tym, że turniej ma przede wszystkim charakter rekreacyjno-integracyjny
 • drużyny składają się z 2 osób (kobiet), powyżej 16 roku życia
 • drużyna, która w ciągu 5 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem (0:21)
 • uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność
 • drużyna musi posiadać: kapitana
 • zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny
 • niepełnoletni zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia organizatorowi zezwolenia na udział w turnieju podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

 1. PRZEPISY GRY:
 • w czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami:
 • obowiązuje zakaz wystawiania piłki palcami!!! Piłkę można wystawić tylko i wyłączniesposobem dolnym!
 • mecze rozgrywane są systemem tie-break (1 set do 21 punktów, do 2 punktów przewagi)
 • mecze rozgrywane są z podziałem na dwie grupy, dwa najlepsze zespoły z grup przechodzą do fazy pucharowej
 • mecze turnieju prowadzi sędzia wyznaczony przez Organizatora
 • UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • pierwsze trzy drużyny otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

 1. FINANSOWANIE
 • koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny we własnym zakresie;
 • koszty przeprowadzenia zawodów i nagród ponosi organizator.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (kontuzje zawodników-złamania, pęknięcia kości, zwichnięcia stawów itp), kradzieży, zagubienia sprzętu i odzieży
 • zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • w razie złej pogody organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania turnieju
 • nie będą rozpatrywane protesty wynikające z pracy sędziego!
 • w kwestiach spornych decyduje organizator
 • uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko
 • uczestnicy turnieju zgłaszając się do rozgrywek wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej i facebook’u (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)
 • Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie dotyczące Covid-19 i stosować się do wytycznych i przepisów Ministerstwa Zdrowia na czas zagrożenia epidemicznego
 • w kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

Podziel się