Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Sauny i solarium

Cenniki

Cennik opłat za korzystanie ze strefy saun w AQUA Centrum

 • ze strefy saun mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie
 • wejście do strefy saun odbywa się tylko z poziomu Pływalni, po przejściu przez Przebieralnie
 • w strefie saun znajduje się sauna sucha i sauna parowa, pokój wypoczynku, natrysk w postaci „deszczowni”, miejsce do podgrzewania stóp oraz toaleta
 • strefy saun są koedukacyjne
 • w strefie saun dodatkowo znajduje się jacuzzi 4-osobowe
 • istnieje możliwość rezerwacji strefy saun oraz jacuzzi
 • pobyt w strefie saun zatrzymuje czas basenowy
 • rozliczenie za korzystanie odbywa się w kasie, po zakończeniu pobytu na pływalni
 • „bilet sauna” daje możliwość korzystania z samej sauny (czas na przebranie zarówno przed jaki i po korzystaniu ze strefy saun wynosi łącznie 20 minut – po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata  0,50 gr. za min.)

1 min

+ 10 min

+ 20 min

+ 30 min

+ 40 min

+ 50 min

+ 60 min

cena   1 h

0,50 zł

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

  2 h

  3 h

Cennik obowiązuje od 26.09.2022 roku

Cennik opłat za korzystanie ze solarium w AQUA Centrum

 

 • cennik zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 4/2022
 • z usług solarium mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • wejście do solarium odbywa się tylko z poziomu Pływalni, po przejściu przez Przebieralnie
 • pobyt w solarium zatrzymuje czas pobytu na Pływalni przy pomocy czytnika ESOK
 • solarium (leżące i stojące) jest samoobsługowe
 • korzystający sam dokonuje dezynfekcji urządzenia oraz samodzielnie ustawia czas opalania przy pomocy czytnika ESOK
 • czas opalania może być ustawiany w zakresie od 1 do 15 minut
 • rozliczenie za korzystanie z solarium odbywa się w Kasie, po zakończeniu pobytu w AQUA Centrum

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 r.
O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWEM KORZYSTANIA Z SOLARIUM).

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:
KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

1 min

4 min

6 min

8 min

10 min

12 min

15 min

cena   1 h

1,70 zł

6,80 zł

10,20 zł

13,60 zł

17 zł

20,40 zł

25,50 zł

  2 h

Cennik obowiązuje od 26.09.2022 roku